Održana konf. za medije povodom kupovine banke od strane CKB | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Novosti > Održana konf. za medije povodom kupovine banke od strane CKB
Održana konf. za medije povodom kupovine banke od strane CKB

Crnogorska komercijalna banka je zvanično objavila kupovinu Societe Generale banke Montenegro
  

Podgorica, 25. jul 2019. godine - Crnogorska komercijalna banka, AD Podgorica, Member of OTP Group, najavila je završetak procedure kupovine Societe Generale banke Montenegro, kao i početak procesa integracije. Proces integracije dvije banke rezultiraće stvaranjem najveće bankarske institucije na crnogorskom tržištu po veličini aktive, broju filijala i kreditnom i depozitnom portfoliju. Do integracije, dvije banke će poslovati kao zasebni entiteti.

Na današnjoj konferenciji za medije u Podgorici, visoki predstavnici mađarske OTP banke i Crnogorske komercijalne banke (CKB) i zvanično su objavili zatvaranje finansijske transakcije zahvaljujući kojoj je 16. jula, 90,56% akcija Societe Generale banke Montenegro prenijeto u vlasništvo Crnogorske komercijalne banke. Societe Generale banka Montenegro promijenila je ime u Podgorička banka, članica OTP grupe, pod kojim će poslovati do potpune integracije sa Crnogorskom komercijalnom bankom.

Kako je planirano, integracija ove dvije banke će biti završena u drugoj polovini 2020. godine. Predsjednik i izvršni direktor OTP banke Dr. Sándor Csányi poželio je dobrodošlicu Podgoričkoj banci kao novom članu OTP grupe: “Podgorička banka već više od 100 godina uspješno posluje u Crnoj Gori. Ona je jedna od najuspješnijih banaka na crnogorskom tržištu i postala je vrlo vrijedan član OTP grupe. Ovom transakcijom i spajanjem potvrđujemo ne samo našu dugoročnu i ozbiljnu posvećenost crnogorskom bankarskom tržištu, već i dokazujemo da OTP banka ima jak temelj, dobro je kapitalizovana, ima izvanrednu likvidnost, a menadžment je predan jačanju regionalnog prisustva“, izjavio je Dr. Sándor Csányi, naglašavajući da je akvizicija Podgoričke banke značajan korak ka postizanju strateških ciljeva OTP grupe.

„Naša strategija akvizicija prvenstveno fokusira tržišta sa dobrom perspektivom rasta i tamo gdje se smatra da je realno moguće postići optimalnu veličinu tržišta i izvući korist iz sinergije. Ovaj događaj predstavlja važnu prekretnicu u razvoju Crnogorske komercijalne banke u Crnoj Gori. Radimo na tome da predstojeće spajanje bude završeno naredne godine, kao i da ima pozitivan ishod za klijente i zaposlene u obije banke. Ovo ne podrazumijeva samo lakši pristup poslovnicama, već i dalje poboljšanje kvaliteta usluga“, dodao je Dr. Sándor Csányi vezano za realizaciju finansijske transakcije.

Gospodin Pál Kovács, Glavni izvšni direktor CKB-a je izjavio: “U narednim mjesecima, naš glavni fokus će biti održavanje najvišeg nivoa kvaliteta usluga u radu sa klijentima i uspješna implementacija procesa integracije. Trenutno, u vezi sa integracijom, klijenti Podgoričke banke ne moraju ništa da preduzimaju. Prateći najviše standarde i kombinujući stručnost obije institucije, nastavićemo da garantujemo odličnu uslugu klijentima, sigurnost sredstava klijenata i dalji razvoj inovativnih proizvoda. Posvećeni smo obezbjeđivanju nesmetanog  procesa integracije i želimo da osiguramo da u budućnosti svi naši klijenti budu blagovremeno obaviješteni o ključnim koracima vezano za spajanje ove dvije banke”. 

 „Ova akvizicija predstavlja prekretnicu ne samo za CKB već i za cjelokupno crnogorsko bankarsko tržište. Ali ono što je najvažnije, spajanjem CKB-a i Podgoričke banke, klijenti ove dvije banke su oni koji će imati najviše koristi zahvaljujući većem razvojnom i inovacijskom potencijalu, mreži filijala i bankomata i kanalima elektronskog bankarstva. Želimo da zadržimo poziciju promotera i lidera u inovacijama i digitalizaciji, kako bi zadovoljili potrebe naših klijenata i bili pioniri u ponudi novih proizvoda i usluga u Crnoj Gori, ali i u regionu Centralne i Jugoistočne Evrope ”- istakao je Kovács. 

Od sada će Societe Generale banka Montenegro poslovati pod novim, a ujedno i starim nazivom Podgorička banka sa novim logotipom. Crnogorska komercijalna banka zadržava svoje puno ime, ali mijenja svoj logotip. Dva tradicionalna crnogorska brenda poslovaće pod novim, modernim, međunarodnim korporativnim identitetom OTP grupe, koristeći dodatnu snagu imidža ove bankarsko-finansijske grupacije.

Nakon spajanja CKB-a i Podgoričke banke, integrisana banka biće najveća banka u Crnoj Gori po veličini mreže bankomata, broju filijala, kreditnog i depozitnog portfolija. 

* * *

Kontakt za medije: press@ckb.me
  

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0795
  • GBP 1 0.9096
  • USD 1 1.1702
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.47 -0.49