Opšti podaci | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > O Nama > Opšti podaci
Opšti podaci

PODGORIČKA BANKA AD PODGORICA, MEMBER OF OTP GROUP

Adresa: Bulevar Revolucije br.17, 81000 Podgorica

Tel: + 382 (0)20 415 500

E-mail: info@pgbanka.me

Registarski broj: 4-0000880

Matični broj: 02136228

Broj računa: 907-55001-17

SWIFT: PDBPMEPG

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0557
  • GBP 1 0.8795
  • USD 1 1.0871
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.23 -0.29