Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije – rezidenti | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Mala i srednja preduzeća > Računi > Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije – rezidenti
Domaći platni promet i računi Societe General Montenegro
Transakcioni račun za nacionalne platne transakcije – rezidenti

Račun koji kao pravno lice možete otvoriti u Podgoričkoj banci zadovoljiće potrebe vašeg svakodnevnog poslovanja. Pored brze usluge, spremno vas čekaju i vaši lični bankari koji će biti od pomoći kod rješavanja bilo kakvog zahtjeva.

Imajući u vidu da platni promet čini osnovu svakodnevnog poslovanja, Podgorička banka nudi vam brz i pouzdan transfer novca u zemlji.

Nalozi za prenos

Poslovanje vašeg preduzeća bilo bi nezamislivo bez svakodnevnih bezgotovinskih plaćanja u zemlji, pa vam je Banka omogućila obavljanje ovih plaćanja u svim ekspoziturama kao i putem elektronskog bankarstva − E-bankinga.

Gotovinske uplate

Podgorička banka prima gotovinske uplate u svakoj ekspozituri, uz mogućnost da odmah koristite uplaćena sredstva. Gotovinu možete uplatiti i poslije radnog vremena, korišćenjem usluge noćnog trezora.

Gotovinske isplate

Potrebnu gotovinu namijenjenu pokrivanju materijalnih troškova (npr. službenog puta) možete podići u bilo kojoj ekspozituri Podgoričke banke.

Ukoliko dogovorite sastanak sa ličnim bankarom, sva neophodna dokumentacija i željena suma novca biće pripremljeni unaprijed.

Saznajte više

Dokumentacija potrebna za otvaranje računa

Zavisno od vrste organizovanosti preduzeća moguće je da ćemo Vam zatražiti i dodatnu dokumentaciju:

 • izvod iz Centralnog registra Privrednog suda
 • rješenje o upisu u registar resornog ministarstva
 • rješenje o poreskom identifikacionom broju (PIB)
 • odluka o imenovanju ovlašćenih lica
 • bilansi stanja i uspjeha za prethodne dvije kalendarske godine

NAKNADE

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0804
 • GBP 1 0.9124
 • USD 1 1.1708
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.47 -0.49