LIFT Ekspres biznis kredit | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Mala i srednja preduzeća > Krediti > LIFT Ekspres biznis kredit
LIFT Ekspres biznis kredit
LIFT Ekspres biznis kredit

Prepoznajući potrebe i poslovnu dinamiku malih i srednjih preduzeća, Podgorička banka nudi LIFT kredite po prihvatljivim uslovima i rokovima prilagođenim poslovnom ciklusu preduzeća, što može biti od velike važnosti vašim poslovnim partnerima.

Kome je namijenjen?

LIFT Ekspres biznis kredit namijenjen je malim i srednjim preduzećima sa godišnjim prihodom od 50.000 eura do 1,5 miliona eura.

Prednosti

 • povoljni rokovi vraćanja kredita – do 24 mjeseca za obrtna sredstva, i – do 60 mjeseci za osnovna sredstva
 • grejs period do šest mjeseci
Saznajte više

Obezbjeđenje kredita

 • mjenice firme i vlasnika i mjenična ovlašćenja
 • nalozi za naplatu

Ostali vidovi obezbjeđenja

 • žiranti – fizička i pravna lica
 • hipoteka
 • zaloga

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit
 • bilans stanja na dan 31.12. za posljednje dvije godine
 • bilans uspjeha na dan 31.12. za posljednje dvije godine
 • periodični bilans za tekuću godinu
 • analitičke kartice kupaca i dobavljača za prethodnu godinu
 • potvrda o zaduženostima iz drugih finansijskih institucija
 • potvrda o izmirenim obavezama po kreditima u drugim bankama
 • ponuda dobavljača – profaktura (za investicione kredite)
 • dokaz o vlasništvu nad ponuđenim predmetom obezbjeđenja

Ukoliko otvarate račun, potrebno je dostaviti i:

*na zahtjev ličnog bankara potrebno je dostaviti i dodatnu dokumentaciju

Želim da zakažem sastanak/naručim poziv iz Call centra

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0996
 • GBP 1 0.8644
 • USD 1 1.1144
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.35 -0.41