Visa Business | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Visa Bussines
Visa Business

Koristeći Visa Business karticu svoje poslovne troškove držite pod kontrolom na vrlo jednostavan način. Poslujete bezbrižno podižući gotovinu na bankomatima u zemlji i inostranstvu i plaćajući na svim mjestima obilježenim znakom VISA.

Osnovne informacije

Visa Business je kreditna kartica namijenjena pravnim licima klijentima Podgorička banka. Kartica može biti korišćena za bezgotovinska plaćanja u zemlji i inostranstvu do iznosa odobrenog limita, sa mogućnošću plaćanja obaveza koje su nastale u tekućem mjesecu do 15. narednog mjeseca. Sredstva su uvijek dostupna korisniku kartice u iznosu dnevnog limita, u skladu s opštim uslovima korišćenja kartice.

Prednosti

Sa VISA Business karticom možete da:

 • plaćate proizvode i usluge na svim mjestima obilježenim znakom VISA u zemlji i inostranstvu
 • podižete gotovinu na bankomatima
 • provjeravate stanje na svom računu na bankomatima Podgorička banka
 • kupujete preko interneta
 • Podgorička banka je omogućila da se naplata dospjelih obaveza vrši automatskim aktiviranjem trajnog naloga koji će zaduživati račun pravnog lica u visini iznosa dospjele mjesečne obaveze.

Ukoliko želite ovu karticu, pristupnicu možete preuzeti ovdje.

Podgorička banka obezbijedila je svojim klijentima, korisnicima MasterCard i VISA kartica, još veću sigurnost prilikom transakcija na internetu putem novog sistema provjere podataka „3D Secure“.

Prednosti ovog sistema su obavljanje internet kupovine sigurnim prenosom informacija o plaćanju uz učešće kupca u samoj transakciji plaćanja, kao i kontrola neovlašćenog/neautorizovanog korišćenja kartice. Više

Radi lakšeg pamćenja, ukoliko to želite, možete promijeniti PIN vaše kartice na našim bankomatima brzo i jednostavno. Izaberite kombinaciju brojeva koja vam najbolje odgovara i pratite uputstva za promjenu na ekranu bankomata. Ova usluga će vas koštati samo 1 euro.
 
Saznajte više

Sredstva obezbjeđenja

 • mjenica i mjenično ovlašćenje pravnog lica
 • nalog za naplatu

Izdavanje dodatne kartice

Ovlašćeno lice preduzeća dobija na korišćenje osnovnu Visa Business karticu, pored koje mogu biti izdate i dodatne kartice. Dodatne kartice se izdaju na zahtjev korisnika osnovne kartice u korist drugih lica, pri čemu se sva zaduženja vezuju za račun firme. 

NAKNADE

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.

Želim da zakažem sastanak/naručim poziv iz Call centra

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0772
 • GBP 1 0.9123
 • USD 1 1.1645
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.47 -0.5