Transakcioni račun za međunarodne platne transakcije | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Građani > Transakcioni računi > Transakcioni račun za međunarodne platne transakcije
FX account Societe General Montenegro
Transakcioni račun za međunarodne platne transakcije

Sve vrste priliva iz inostranstva (zarade, inostrane penzije, nasljedstva, poklone i sl.) možete primiti preko transakcionog računa za međunarodno plaćanje koji je otvoren u našoj banci. Preko naše banke možete obaviti i plaćanja za robe i usluge kupljene odnosno izvršene u inostranstvu. Ovaj račun namijenjen je svim rezidentima odnosno nerezidentima u Crnoj Gori.

Međunarodna plaćanja

Prijem sredstava iz inostranstva korišćenjem loro doznaka, kao najefikasnijeg i najsigurnijeg instrumenta međunarodnog platnog prometa, omogućavaju dostupnost sredstava po najpovoljnijim uslovima i u najkraćem roku.

Bankarske instrukcije, koje je neophodno dostaviti nalogodavcu, mogu se dobiti prilikom otvaranja računa ili kada je to klijentu potrebno u bilo kojoj od naših ekspozitura.

Sredstva iz inostranstva isplaćuju se u valuti u kojoj je novac poslat, a klijenti se takođe mogu odlučiti i za konverziju u neku drugu valutu.

SWIFT Podgoričke banke je PDBPMEPG.

Slanje sredstava u inostranstvo (nostro doznake) omogućava klijentima da pošalju sredstva različitih namjena (školarina, poklon...) sigurno do cilja, uz priloženi dokaz (faktura, profaktura, ugovor...) o namjeni plaćanja.

Da bi naši lični bankari poslali nalog za međunarodno plaćanje, neophodno je da dostavite bankarsku instrukciju korisnika sredstava koja sadži sljedeće podatke:

 • ime, prezime i adresu korisnika plaćanja
 • IBAN broj korisnika (napravljen je kao kombinacija slova i brojeva koji ukazuju na broj računa korisnika plaćanja i njegovu poslovnu banku)
 • ime, sjedište i SWIFT banke korisnika plaćanja
 • podatke o posredničkoj banci
Saznajte više

Naknade koje se odnose na međunarodna plaćanja mogu snositi:

 • nalogodavac (OUR − naknada je uvećana za realne troškove posredničke banke)
 • korisnik plaćanja (BEN − naknade određuje banka korisnika)
 • mogu biti podijeljena (SHA − naknade su definisane od banke nalogodavca i banke korisnika)

Dodatna usluga

Societe Generale Montenegro obavlja poslove kupovine i prodaje efektivnog stranog novca i bankarskih čekova.

NAKNADE

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0748
 • GBP 1 0.9174
 • USD 1 1.174
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.47 -0.51