Koraci štednja | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Građani > ŠTEDNJA > Koraci štednja
Koraci
Koraci štednja

Štednja Koraci vam omogućavaju da redovnim mjesečnim uplatama na svoj štedni račun sakupite određenu sumu koju ćete kasnije ponovo oročiti ili kupiti nešto što vam je potrebno. Štedite za ljetovanje, kupovinu nove mašine, registraciju automobila... Svakog mjeseca štedite malo po malo, korak po korak. 

Kome je namijenjena?

Ovaj tip štednje namijenjen je svima koji žele da postepeno i namjenski  izdvajaju određeni dio svojih primanja na štedni račun i time povećaju svoju štednju.

Prednosti

  • Mjesečni ulog može biti od 10 eura do 50 eura za malu Koraci štednju i od 50 eura do 3000 eura za veliku Koraci štednju.
  • Sredstva je moguće oročiti na 12 i 24 mjeseca u zavisnosti od vaših želja i potreba.
  • Obračun i pripis kamate vrši se šestomjesečno i istekom roka oročenja, nakon čega sredstva možete ponovo oročiti ili kupiti ono što želite.

Dokumenti

Fond za zaštitu depozita.

Podgorička banka članica je fonda za zaštitu depozita.

Saznajte više

Banka u ime klijenta i za njegov račun prilikom isplate kamate obračunava, obustavlja od obračunate kamate i uplaćuje na propisane račune porez na prihod od kapitala, saglasno važećim zakonskim propisima na dan isplate kamate.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0748
  • GBP 1 0.9174
  • USD 1 1.174
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.47 -0.51