Klasik štednja | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Građani > ŠTEDNJA > Klasik štednja
Soge classic savings Societe General Montenegro
Klasik štednja

Klasična štednja vam omogućava da svoj novac oročite u banci na određeni vremenski period, u skladu sa vašim željama. Ukoliko štedite da biste prikupili sredstva za određenu namjenu ili jednostavno želite obezbijediti svoju budućnost, Klasična štednja je vrsta štednje koja će vam omogućiti privlačnu kamatu uz maksimalnu sigurnost vašeg uloga. 

Kome je namijenjena?

Ovaj tip štednje namijenjen je svima koji žele čuvati svoj novac na duži rok, uz ostvarenje primamljivog iznosa kamate na oročena sredstva.

Prednosti

  • obračun i pripis kamate vrši se istekom roka oročene štednje, nakon čega sredstva možete ponovo oročiti
  • možete štedjeti u eurima i američkim dolarima
  • oročena štednja se može iskoristiti i kao sredstvo obezbjeđenja prilikom apliciranja za pojedine kredite u Podgoričkoj banci

Dokumenti

Fond za zaštitu depozita.

Podgorička banka članica je fonda za zaštitu depozita.

Saznajte više

Banka u ime klijenta i za njegov račun prilikom isplate kamate obračunava, obustavlja od obračunate kamate i uplaćuje na propisane račune porez na prihod od kapitala, saglasno važećim zakonskim propisima na dan isplate kamate.

Želim da zakažem sastanak/naručim poziv iz Call centra

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0748
  • GBP 1 0.9174
  • USD 1 1.174
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.47 -0.51