Dječja štednjica | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Građani > ŠTEDNJA > Dječja štednjica
Savings for children
Dječja štednjica

Misleći i na svoju najmlađu klijentelu, Podgorička banka je oformila štedni proizvod Dječju štednjicu.

Riječ je o postepenoj štednji koju otvaraju roditelji sa ciljem da obezbijede lagodniju budućnost svoje djece. Roditelji uplaćuju redovne mjesečne iznose na štedni račun sve do 18 rođendana djeteta, kada ih njihovo dijete, tada već punoljetna osoba, može iskoristiti za nastavak školovanja, podmirenje nekih važnih potreba ili kupovinu automobila. 

Kome je namijenjena?

Ovaj tip štednje namijenjen je djeci čiji roditelji žele planirati finansijsku sigurnost svoje djece.

Prednosti

  • minimalni inicijalni ulog je 50 €
  • minimalni mjesečni gotovinski ulog je 5 €, a trajnim nalogom može da se minimalno uplaćuje 20 €
  • pored mjesečnih uplata, moguće je vršiti i dodatne uplate, a time i dodatno uvećati dječju štednju
  • obračun i pripis kamate vrši se godišnje i istekom oročenja

Dokumenti

Fond za zaštitu depozita.

Podgorička banka članica je fonda za zaštitu depozita.

Saznajte više

Kamatna stopa je definisana za prvu godinu oročenja, a za sve ostale godine primjenjuje se kamatna stopa koja važi prvog dana druge godine, treće godine, itd.

Efektivne kamatne stope jednake su nominalnim kamatnim stopama.

Ugovor namijenjen ovoj vrsti štednje potpisuje roditelj, tj. zakonski zastupnik, uz prilaganje na uvid Izvoda iz matične knjige rođenih za svoje maloljetno dijete, tj. dijete koje zastupa.

Banka u ime klijenta i za njegov račun prilikom isplate kamate obračunava, obustavlja od obračunate kamate i uplaćuje na propisane račune porez na prihod od kapitala, saglasno važećim zakonskim propisima na dan isplate kamate.

Želim da zakažem sastanak/naručim poziv iz Call centra

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0748
  • GBP 1 0.9174
  • USD 1 1.174
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.47 -0.51