Osiguranje kartica | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Osiguranje kartica

Uz platne kartice izdate od Podgoričke banke, klijenti dobijaju besplatno pokriće osiguranja od posljedica nezgode i krađe platne kartice, koje je zaključeno sa UNIQA neživotnim osiguranjem AD Podgorica.

Premiju za osiguranje plaća Podgorička banka dok god klijent ima aktivnu platnu karticu, odnosno do navršene 75. godine života.

Korisnika kartice Podgoričke banke, UNIQA osigurava svuda u svijetu u slučaju:

 • trajnog invaliditeta usljed nezgode (nesrećnog slučaja);
 • smrti usljed bolesti;
 • smrti usljed nezgode (nesrećnog slučaja);
 • krađe ili gubitka platne kartice;
 • blokade platne kartice;
 • zamjene dokumenata i ključeva izgubljenih ili ukradenih zajedno s platnom karticom.

Za sve dodatne informacije, kao i u slučaju ostvarenja osiguranog slučaja, molimo Vas da se obratite UNIQA osiguranju na broj telefona +382 20 444 700 ili na e-mail adresu podrska@uniqa.me.

Saznajte više

Želim da zakažem sastanak/naručim poziv iz Call centra

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0804
 • GBP 1 0.9124
 • USD 1 1.1708
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.47 -0.49