Refinansirajući kredit MULTIPRAKTIK | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Građani > Krediti > Refinansirajući kredit MULTIPRAKTIK
Refinansirajući kredit MULTIPRAKTIK

Ako želite da objedinite sve kredite ili želite da ih na jednostavniji i lakši način otplatite, odaberite MULTIPRAKTIK kredit koji omogućava refinansiranje kreditnih obaveza u bankama i mikrokreditnim institucijama u Crnoj Gori.

Ovaj refinansirajući kredit pruža vam mogućnost otplate kreditnih obaveza članova porodice, a ukoliko vam je potrebna dodatna gotovina, Banka vam je može odobriti u iznosu od 50% sredstava koja se refinansiraju

Kome je namijenjen?

Ovaj kredit namijenjen je svim klijentima koji imaju potrebu za refinansiranjem svojih obaveza. 

Prednosti

 • kredit se odobrava u iznosima od 8.000 € do 50.000 €,
 • rok otplate je od 6 do 180 mjeseci,
 • kredit se odobrava po fiksnoj i varijabilnoj kamatnoj stopi,
 • u promotivnim periodima je moguće odobrenje bez naplate administrativne naknade.
Saznajte više

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

8.000,00€

15.000,00€

25.000,00€

Period otplate

96 mjeseci

180 mjeseci

180 mjeseci

NKS (godišnja)

6,25%

6,25%+3mEURIBOR

6,25%+3mEURIBOR

Mjesečni anuitet

105,41€

127,18€

211,97€

Administrativna naknada

120,00€

225,00€

375,00€

Ukupna kamata

2.119,36€

7.892,40€

13.154,60€

EKS

6,72%

6,51%

6,51%

Ukupni troškovi*

2.249,36€

8.127,40€

13.539,60€

Ukupan dug

10.249,36€

23.127,40€

38.539,60€

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2€), upita u Kreditni biro CBCG (3€).

U obračun EKS, obračun ukupnih troškova i ukupnog duga reprezentativnih primjera, nisu uključeni: naknada za izdavanje lista nepokretnosti i procjene nekretnine, premije osiguranja, a koje će biti uključeni u konačan obračun, ukoliko su predviđeni uslovima za odobrenje.

Reprezentativni primjeri kredita za refinansiranje i adaptaciju sa varijabilnom kamatnom stopom (v) rađeni su za 3m EURIBOR na 19.01.2017. godine.

Opšti uslovi odobravanja

Krediti se odobravaju samo kreditno sposobnim zajmotražiocima koji imaju mogućnost da sa polovinom zarade/penzije mogu vratiti ukupne mjesečne obaveze, uključujući anuitet kredita za koji apliciraju. Zajmotražilac može imati sudužnika za kojeg važe isti uslovi kao za korisnika kredita.

Obezbjeđenje kredita

 • mjenica koju je potpisao klijent kao i mjenično ovlašćenje
 • administrativna zabrana za korisnika kredita, odnosno sudužnika kredita
 • hipoteka I reda na nepokretnost, u minimalnom odnosu 1:1,5
 • osiguranje nekretnine koja je predmet hipoteke
 • za kredite sa rokom vraćanja preko 8 godina potrebno je i osiguranje života korisnika kredita

Banka može zatražiti dodatna obezbjeđenja.

Potrebna dokumentacija

Želim da zakažem sastanak/naručim poziv iz Call centra

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0804
 • GBP 1 0.9124
 • USD 1 1.1708
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.47 -0.49