Primus kredit za školovanje | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Građani > Krediti > Primus kredit za školovanje
Primus kredit za školovanje

Ako vam je potreban novac za školovanje vaše djece ili ste student u radnom odnosu Primus kredit je pravo rješenje za vas.

Ovaj kredit vam omogućava brzo izmirenje obaveza kao što su plaćanje školarine, nabavka udžbenika i školskog pribora ili plaćanje putnih troškova ukoliko je škola u inostranstvu.

Kome je namijenjen?

Kredit je namijenjen klijentima banke - roditeljima učenika i studenata, kao i samim studentima ukoliko su u stalnom radnom odnosu.

Prednosti

 • odobrenje kredita moguće je za samo 1 dan!

 • kredit se odobrava u iznosima od 150 € do 10.000 € bez žiranata

 • rok otplate od 3 do 60 mjeseci 

 • kredit se odobrava po fiksnoj kamatnoj stopi od 6,99%

Maksimalni iznos kredita je ograničen na dvostruki iznos priloženih faktura sa vidno iskazanom svrhom, bilo da su u pitanju fakture sa fakulteta ili druge obrazovne ustanove, fakture za prevoz ukoliko se studira u inostranstvu, što znači da dio kredita (maksimalno jedna polovina) može biti isplaćen i u gotovini.

Saznajte više

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

1.000,00€

5.000,00€

10.000,00€

Period otplate

12 mjeseci

36 mjeseci

60 mjeseci

NKS (godišnja)

6,99%

6,99%

6,99%

Mjesečni anuitet

86,42€

153,86€

197,00€

Administrativna naknada

5,00€

25,00€

50,00€

Ukupna kamata

37,04€

538,96€

1.820,00€

EKS

9,02%

7,42%

7,21%

Ukupni troškovi*

42,04€

563,96€

1.875,00€

Ukupan dug

1.042,04€

5.563,96€

11.875,00€

 

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2€) i upita u Kreditni biro CBCG (3€). 

Opšti uslovi odobravanja

Krediti se odobravaju kreditno sposobnim zajmotražiocima koji su primili najmanje jednu platu/penziju preko računa u Podgoričkoj banci. Kreditno sposobni zajmotražilac jeste onaj klijent koji ima mogućnost da sa polovinom plate/penzije može vratiti ukupne mjesečne obaveze, uključujući anuitet kredita za koji aplicira.

Obezbjeđenje kredita

 • mjenica koju je potpisao klijent (i žirant ukoliko je predviđen kreditnim uslovima), kao i mjenično ovlašćenje
 • administrativna zabrana za klijenta (i žiranta ukoliko je predviđen kreditnim uslovima)
 • saglasnost za zaduživanje računa
 • ugovor o jemstvu za žiranta
 • trajni nalog za dužnika

Banka može zatražiti dodatna obezbjeđenja (garanciju pravnog lica, žirante).

Potrebna dokumentacija

Želim da zakažem sastanak/naručim poziv iz Call centra

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0804
 • GBP 1 0.9124
 • USD 1 1.1708
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.47 -0.49