Kredit za legalizaciju | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Građani > Krediti > Kredit za legalizaciju
Kredit za legalizaciju

Za sve one koji su spremni da uđu u proces legalizacije svoje imovine, Podgorička banka je pripremila kreditni proizvod koji će građanima olakšati odlučivanje i omogućiti korišćenje popusta namijenjenih onima koji su se odlučili za jednokratno plaćanje ove naknade.

Prednosti:

 • Kredit se odobrava u iznosu od 1000 € i više
 • Rok otplate: od 6 do 180 mjeseci
 • Kredit se odobrava po fiksnoj kamatnoj stopi:  
  • 4,99% za kredite obezbijeđene hipotekom
  • 6,49% za iznose do 15.000 €, rok otplate do 96 mjeseci, bez obezbjeđenja hipotekom
 • Bez naknade za odobrenje kredita.

Detalje o samom procesu i potrebnoj dokumentaciji informacije potražite na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma ili nas kontaktirajte. 

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

3.500,00€

8.000,00€

8.000,00€

15.000,00€

Period otplate

48 mjeseci

96 mjeseci

120 mjeseci

180 mjeseci

NKS (godišnja)

6,49%

6,49%

4,99%

4,99%

Mjesečni anuitet

82,70€

106,33€

84,39€

117,69€

Administrativna naknada

0€

0€

0€

0€

Ukupna kamata

469,60€

2.207,68€

2.126,80€

6.184,20€

EKS

6,57%

6,51%

5,02%

5,00%

Ukupni troškovi*

474,60€

2.212,68€

2.136,80€

6.194,20€

Ukupan dug

3.974,60€

10.212,68€

10.136,80€

21.194,20€

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2€), upita u Kreditni biro CBCG (3€) i u slučajevima obezbjeđenja hipotekom, naknade za izdavanje lista nepokretnosti (5€). U obračun EKS, obračun ukupnih troškova i ukupnog duga nije uključen trošak premija osiguranja i procjene nekretnine, koji će biti uključen u konačan obračun.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0715
 • GBP 1 0.9068
 • USD 1 1.1856
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.5 -0.51