Kredit za adaptaciju ALAT | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Građani > Krediti > Kredit za adaptaciju ALAT
Adaptation loan
Kredit za adaptaciju ALAT

Kredit za adaptaciju možete iskoristiti za kompletno sređivanje stana ili kuće, krečenje, kupovinu stolarije pa čak i za izgradnju potpuno novih stambenih prostorija, novog sprata ili potkrovlja.

U mogućnosti smo da, po dostavljenim fakturama od dobavljača, 30% sredstava prenesemo na njihove račune pravnih lica, a 70% sredstava, ukoliko želite, možemo vam isplatiti u gotovini.  

Kome je namijenjen?

Kredit je namijenjen svim klijentima koji žele da renoviraju prostore u kojima žive, a koji ostvaruju redovne prihode iz stalnog radnog odnosa ili su korisnici ponzije Fonda PIO Crne Gore..

Prednosti

 • kredit se odobrava u iznosima od 8.000 € do 50.000 €,
 • rok otplate je od6 mjeseci do 180 mjeseci (15 godina),
 • kredit može da se odobrava po fiksnoj i po varijabilnoj kamatnoj stopi,
 • u promotivnim periodima je moguće odobrenje bez naplate administrativne naknade.
Saznajte više

Reprezentativni primjer

Iznos kredita

8.000,00€

15.000,00€

25.000,00€

Period otplate

96 mjeseci

180 mjeseci

180 mjeseci

NKS (godišnja)

6,25%

6,25%+3mEURIBOR

6,25%+3mEURIBOR

Mjesečni anuitet

105,41€

127,18€

211,97€

Administrativna naknada

120,00€

225,00€

375,00€

Ukupna kamata

2.119,36€

7.892,40€

13.154,60€

EKS

6,72%

6,51%

6,51%

Ukupni troškovi*

2.249,36€

8.127,40€

13.539,60€

Ukupan dug

10.249,36€

23.127,40€

38.539,60€

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2€), upita u Kreditni biro CBCG (3€).

U obračun EKS, obračun ukupnih troškova i ukupnog duga reprezentativnih primjera, nisu uključeni: naknada za izdavanje lista nepokretnosti i procjene nekretnine, premije osiguranja, a koje će biti uključeni u konačan obračun, ukoliko su predviđeni uslovima za odobrenje.

Reprezentativni primjeri kredita za refinansiranje i adaptaciju sa varijabilnom kamatnom stopom (v) rađeni su za 3m EURIBOR na 19.01.2017. godine.

Opšti uslovi odobravanja

Krediti se odobravaju samo kreditno sposobnim zajmotražiocima koji imaju mogućnost da sa polovinom zarade/penzije mogu vratiti ukupne mjesečne obaveze, uključujući anuitet kredita za koji apliciraju. Zajmotražilac može imati sudužnika za kojeg važe isti uslovi kao za korisnika kredita.

Obezbjeđenje kredita

 • mjenica koju je potpisao klijent kao i mjenično ovlašćenje
 • administrativna zabrana za korisnika kredita odnosno sudužnika kredita
 • hipoteka i reda na nepokretnost, u minimalnom odnosu 1:1,5
 • osiguranje nekretnine koja je predmet hipoteke
 • za kredite sa rokom vraćanja preko 8 godina potrebno je i osiguranje života korisnika kredita

Banka može zatražiti dodatna obezbjeđenja.

Potrebna dokumentacija

Želim da zakažem sastanak/naručim poziv iz Call centra

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0748
 • GBP 1 0.9174
 • USD 1 1.174
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.47 -0.51