E- banking Security | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Građani > SOGeBANKING > E- banking Security
E- banking Security

Čuvajte PIN kod i lozinku u tajnosti !

 • Vaš kod i lozika su vaša sigurnost i ne smijete je dati nikome;
 • Mijenjajte kod i lozinku najmanje dva puta godišnje;
 • Vaš kod i lozinka ne treba da bude jednostavni za pogoditi, npr. ne koristite vaš datum rođenja;
 • Vaš kod i lozinku za pristup unosite samo na sajtu banke za E-banking ili u M-banking aplikaciju

Pristupite online bankingu sa sigurne lokacije!

 • Prije nego pristupite internetu zaštitite vaš uređaj od potencijalnih zlonamjernih napada
  • Ažurirajte redovno operativni sistem i softvere
  • Koristite ažuriran antivirus softver

Upozorenje: Aktuelni kompjuterski virusi  „Cryptowall“ i „Locky“ mogu nanijeti štetu vašem računaru i onemogućiti pristup sačuvanim podacima na njemu, ukoliko ne preduzmete mjere opreza. Virusi su dostupni najčešće putem elektronske pošte, sa malicioznim „linkom“, „word-om“ ili PDF dokumentom u prilogu. 

Među identifikovanim prevarama u sferi online bankarstva je prevara poznata kao spoofing i phishing. Spoofing ili krađa identiteta se zasniva na mejlu koji podsjeća na mejl kompanije, banke čiji ste korisnik ili mejl nekog od vaših poznanika. Mejl sadrži link koji vas upućuje na lažni sajt sa zahtjevom za unos šifre za pristup (phishing-prikupljanje podataka). Ukoliko date vaše podatke, postaćete žrtva prevare.

Savjetujemo vam da izbjegavate sumnjive e-mail sadržaje:

 • Nikada ne otvarajte dokument u prilogu koji ste dobili od sasvim nepoznate osobe;
 • Ne otvarajte mejlove sa podsjetnikom da treba da platite račun i ne pratite date linkove u mejlu;
 • Ne otvarajte dokumenta u prilogu sa oznakom .cab ili .exe…
 • Ne odgovarajte na ovakve mejlove;
 • Ukoliko imate i najmanju sumnju, odmah obrišite predmetni e-mail;
 • Ukoliko ste ipak otvorili dokument, a primijetite neuobičajeno ponašanje vašeg računara, kao što je veliko usporenje ili nemogućnost otvaranja regularnih dokumentata, potražite IT pomoć.
 • Izbjegavajte da pristupate sajtu banke i online bankingu sa javnog mjesta, kao što je internet kafe;
 • Uvjerite se da ste se regularno odjavili sa svog korisničkog naloga.
  • Odjavite se pritiskom na dugme «izlaz» u gornjem desnom uglu ekrana
  • Nikada ne izlazite sa naloga klikom na crveni krstić za zatvaranje pretraživača (browsera)

Za pametni telefon koristite i dodatne mjere zaštite!

 • Zaštitite telefon sa lozinkom i podesite da se automatski zaključava kada se ne koristi
 • Preuzimajte aplikacije samo sa zvaničnih „prodavnica za aplikacije“ – Apple Store, Google Play Store.

Uvijek provjerite da li vjerodostojan sajt na koji ste se prijavili prije unosa ličnih podataka!

 • Lažni sajt se obavezno razlikuje od pravog, mada kopirana adresa može podsjećati na pravu 
 • Ukoliko je sajt bezbjedan web adresa počinje sa „https“, a ne sa „http“ .

 

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0715
 • GBP 1 0.9068
 • USD 1 1.1856
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.5 -0.51