ZEMLJIŠTE I POMOĆNI OBJEKTI | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Content > ZEMLJIŠTE I POMOĆNI OBJEKTI

ZEMLJIŠTE I POMOĆNI OBJEKTI

Cijena: 
28 000.00 €
Kvadratura: 
16 867.00 m2

Description

Opis: 

Nekretnina  se nalazi u naselju Donje Luge, lokalitet: Donje Luge, Komatuša, Berotoš
-Nekretnine u mjestu Donje Luge: Kat.parcela br.600 čini: pomoćna zgrada br.1 površine 34m2, pomoćna zgrada br.2 površine 13m2, pomoćna zgrada br.3 površine 15m2 i dvorište površine 381m2. Kat.parcela br.601 po kulturi je voćnjak 3 klase površine 532m2. Kat.parcela br.602 čine: livada 3 klase površine 177m2, njiva 3 klase površine 595m2 i pašnjak 3 klase površine površine 176m2.
-Nekretnine u mjestu Komatuša: Kat.parcela br.1263 po kulturi livada 3 klase površine 1687m2, kat.parcela br.1264 po kulturi njiva 3 klase površine 4040m2, kat.parcela br.1265 po kulturi pašnjak 3 klase površine 1279m2, kat.parcela br.1266 po kulturi pašnjak 5 klase površine 1852m2 i kat.parcela br.1267 po kulturi pašnjak 5 klase površine 1457m2.
-Nekretnine u mjestu Borotoš: Kat.parcela br.1554 po kulturi pašnjak 2 klase površine 1778m2, kat.parcela br.1555 po kulturi šuma 4 klase površine 2851m2.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0795
  • GBP 1 0.9096
  • USD 1 1.1702
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.47 -0.49