ZEMLJIŠTE I POMOĆNE ZGRADE | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Content > ZEMLJIŠTE I POMOĆNE ZGRADE

ZEMLJIŠTE I POMOĆNE ZGRADE

Cijena: 
24 000.00 €
Kvadratura: 
22 883.00 m2

Description

Opis: 
  • Parcele se nalaze u Danilovgradu, u dijelu naselja Bare (stari put Danilovgrad - Nikšić).
  • KP 1360, KP 1402, KP 1403, KP 1404, KP 3435, KP 3436, KP 3438, KP 3438, KP 3438, KP 3605, KP 3606, KP 3607, KP 3608,  LN 475 KO BARE

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0795
  • GBP 1 0.9096
  • USD 1 1.1702
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.47 -0.49