Više objekata na Cetinju | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Content > Više objekata na Cetinju

Više objekata na Cetinju

Cijena: 
89 200.00 €
Kvadratura: 
216.00 m2

Description

Opis: 

Nepokretnosti upisane u listu nepokretnosti br.425, KO Cetinje I, koje se nalaze na katastarskoj parceli br.1775/1, u objektu (poslovna zgrada u vanprivredi) br.1:

 1. Nestambeni prostor (PD17) površine 20m² na prvoj etaži podruma,
 2. Stambeni prostor (PD18), površine 40m2, na prizemlju,
 3. Stambeni prostor (PD19) površine 48m² na prvom spratu,
 4. Nestambeni prostor (PD21) površine 20m² na prvoj etaži podruma,
 5. Stambeni prostor (PD22) površine 40m² na prizemlju i
 6. Stambeni prostor (PD23) površine 48m² na prvom spratu.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0795
 • GBP 1 0.9096
 • USD 1 1.1702
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.47 -0.49