STAMBENI PROSTOR U PRIZEMLJU PORODIČNO STAMBENE ZGRADE SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Content > STAMBENI PROSTOR U PRIZEMLJU PORODIČNO STAMBENE ZGRADE SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM

STAMBENI PROSTOR U PRIZEMLJU PORODIČNO STAMBENE ZGRADE SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM

Cijena: 
17 000.00 €
Kvadratura: 
183.00 m2

Description

Opis: 
  • Parcele se nalaze u Bijelom Polju, u dijelu naselja Lješnica u ul.29.Novembar (1km od centra BP)
  • Kat.parcela br.681, LN br.2924, KO Bijelo Polje; Kat.parcela br.682/1,LN br.2650, KO Bijelo Polje;
  • Površina stamb. prostora (KP br.681) iznosi: 62m2
  • Površina dvorišta (KP br.682/1) iznosi: 183m2

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0786
  • GBP 1 0.8968
  • USD 1 1.125
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.17 -0.34