Plac u Danilovgradu (KO Glavica) | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Content > Plac u Danilovgradu (KO Glavica)

Plac u Danilovgradu (KO Glavica)

Cijena: 
38 200.00 €
Kvadratura: 
13 610.00 m2

Description

Opis: 
  • Poljoprivredno neobradjeno zemljište
  • Plac je djelimično ogradjen
  • Katastarska parcela KP 1712/1, KP 1712/1, LN 978 KO GLAVICA, PJ Danilovgrad
  • Površina: 13.610 m2

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0625
  • GBP 1 0.8957
  • USD 1 1.1276
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.33 -0.44