Atlas sreće – gdje žive najsrećniji ljudi na svijetu? | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Blogs > Atlas sreće – gdje žive najsrećniji ljudi na svijetu?

You are here

Atlas sreće – gdje žive najsrećniji ljudi na svijetu?

Datum objave: 
12/04/2018
Jovana Jauković
Šta je sreća i čime se ona mjeri svakako je pitanje na koje bi svako od nas dao manje-više različit odgovor. On umnogome zavisi od individualnih karakteristika i preferencija svakog pojedinca, ali i brojnih društvenih faktora poput kulture, religije i obrazovanja. Jedan od mojih omiljenih odgovora na ovo pitanje dao je američki kantautor Džoni Keš koji je, kada ga je novinar upitao koja je njegova definicija raja (što je negdje ultimativni sinonim za sreću), rekao : „Ovo jutro, sa njom, dok smo pili kafu“ (misleći na svoju ženu, Džun).

Gallup World Poll survey – ili koliko ste srećni, na skali od 1-10?

Kako je na osnovu odgovora poput prethodnog dosta teško ocijeniti nivo sreće pojedinca, ovo dosta kompleksno pitanje pokušavaju da na globalnom nivou kvantifikuju naučnici Galupove svjetske ankete (Gallup World Poll survey). Ova anketa sprovodi se od 2012. godine i objavljuje u okviru godišnjeg izvještaja Ujedinjenih nacija o sreći u svijetu (UN World happines report). Anketa je koncipirana na način da ispitanici rangiraju svoj život, odnosno zadovoljstvo istim na skali od nula do deset, kroz šest ključnih pokazatelja – BDP po glavi stanovnika, društvenu podršku, očekivano trajanje života, društvenu slobodu, velikodušnost i odsustvo korupcije. 

Ovogodišnji UN-ov izvještaj poređao je 156 zemalja u skladu sa gore pomenutom metodologijom. Na vrhu liste najsrećnijih zemalja na svijetu nalazi se Finska sa prosječnom ocjenom 7.6, a na dnu Burundi – sa prosječnom ocjenom 2.9.
U prvih deset zemalja, pored Finske, našle su se još i: Norveška, Danska, Island, Švajcarska, Holandija, Kanada, Novi Zeland, Švedska i Australija (redosled nabrajanja je prema poziciji na rang listi). Interesantna je činjenica da se u poslednjih par godina „top deset“ lista ne mijenja – u pitanju su iste zemlje, sa manjim varijacijama u rangiranju. Naravno, svih deset zemalja imaju visoke vrijednosti  šest ključnih pokazatelja sreće i blagostanja.

A koliko su srećni ljudi u Crnoj Gori i regionu?

Crna Gora se nalazi na 81. mjestu UN-ove liste, sa prosječnom ocjenom 5.3.
Od zemalja regiona, najbolje je rangirana Slovenija koja je zauzela 51. poziciju. Slijede Kosovo (66.), Srbija (78.), Hrvatska (82.), Makedonija (89.) i Bosna i Hercegovina (93.)

Poseban fokus ovogodišnjeg izvještaja predstavljaju migracije, u duhu rastućeg globalnog trenda ove društvene pojave. Jedan dio ankete bio je usmjeren na ispitivanje koliko su srećni doseljenici u svakoj od zemalja obuhvaćenih istraživanjem u kojima je postojao reprezentativni uzorak; kao i koja je razlika u odnosu na ispitanike koji su rođeni u toj zemlji. Zanimljivo (ali ne i iznenađujuće) je da su rezultati pokazali da su migranti najsrećniji u zemljama koje se već nalaze na generalnoj „top deset“ listi najsrećnijih zemalja. 

Ukoliko želite da saznate više o samoj metodologiji istraživanja, ali i ostalim pojedinostima, kompletan izvještaj dostupan je ovdje.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0759
  • GBP 1 0.9003
  • USD 1 1.1843
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.42 -0.47