Obavještenje o prijavi za moratorijum | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Content > Obavještenje o prijavi za moratorijum
Obavještenje o prijavi za moratorijum

Poštovani klijenti,

Ukoliko želite da iskoristite mogućnost moratorijuma na otplatu kredita u trajanju do 90 dana, obavještavamo vas da to možete učiniti na sljedeći način, bez dolaska u ekspoziture banke.

Fizička lica:

 • Slanjem e-mail-a na moratorijum@pgbanka.me sa navođenjem podataka: ime i prezime, JMBG, adresa, telefonski broj, naziv poslodavca, broj ugovora ili vrsta kredita čije plaćanje želite da odložite.
 • Pozivom našem Call centru na 19900 uz navođenje istih podataka.

Pravna lica:

 • Slanjem zahtjeva na e-mail moratorijum.pl@pgbanka.me sa navođenjem podataka: ime kompanije, PIB, sjedište kompanije, kontakt telefonski broj, ime i prezime ovlašćenog lica, broj ugovora ili vrsta kredita čije plaćanje želite da odložite.
  Potrebno je da zahtjev bude pečatiran i potpisan od strane ovlašćenog lica.

Branch offices

Real estates

Real estates for sale

Currency exchange list

 • val. unit. Srednji change
 • CHF 1 1.0564
 • GBP 1 0.8846
 • USD 1 1.0936
 • rate 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.29 -0.36