Program saradnje OTP Grupe sa start-up kompanijama iz 5 zemalja | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Content > Program saradnje OTP Grupe sa start-up kompanijama iz 5 zemalja
Program saradnje OTP Grupe sa start-up kompanijama iz 5 zemalja

Treći start-up program OTP Grupe bilježi nekoliko rekorda. Radi se o najobuhvatnijoj inicijativi grupe za saradnju sa start-up preduzećima u smislu broja kompanija koje su se prijavile,  broja onih koji su odabrani za pilot projekte, kao i broja članova zaposlenih u Grupi koji učestvuju u ovoj inicijativi. Od 370 podnosilaca prijava, 13 start-up i scale-up kompanija pozvano je da učestvuje u 3 + 6 mjeseci dugom Programu u toku kojeg mogu da testiraju svoje proizvode i usluge uz podršku sponzora tj. određenog Sektora u banci i dokažu svoju spremnost na dugoročnu saradnju sa bankarskom grupom. 

Tokom perioda za podnošenje prijava, od 14. oktobra do 22. novembra 2019. godine, 370 startup-ova iz 56 zemalja podnijelo je zahtjeve za OTP Startup Partner Program 2019-2020. Da je Program privlačan na međunarodnom nivou, pokazuje i lista od 5 zemalja odakle dolazi najviše podnosilaca prijava: Velika Britanija, Mađarska, Njemačka, SAD i Rusija. Dvadesetsedam kompanija koje su podnijele prijavu pozvano je na finalni događaj selekcije u okviru Programa, na kojem su, nakon konsultacija sa odgovarajućim organizacijama, predstavili svoje pilot predloge koji bi bili implementirani u okviru OTP Grupe. Ponosni smo na to što je ove godine 160 naših kolega i zaposlenih u start-up preduzećima iz 20 zemalja zajedno učestvovalo na dvodnevnom Kampu namijenjenom selekciji.

Ove godine se, prvi put u istoriji Programa, broj kompanija koje učestvuju povećao na preko 10, što ukazuje na visok nivo profesionalizma ovih start-up kompanija i rastuću opredijeljenost poslovnih jedinica OTP Grupe za pokretanje ovih partnerstava. Kao rezultat, 13 start-up i scale-up kompanija učestvuje u programu koji traje u periodu od  2. marta do 20. maja 2020. godine, radeći zajedno sa svojim sponzorima - poslovnim jedinicama na pet tržišta bankarske grupe (izvan sjedišta u Mađarskoj - u zemljama Albanije, Hrvatske, Rusije i Srbije) kako bi testirali prikladnost svojih rješenja za bankarske poslove i poboljšali svoje usluge na bazi povratnih informacija od svojih mentora. 

Zainteresovane kompanije su se mogle prijaviti na Program u 5+1 područja fokusa: Napredni podaci & analitički alati, Korisničko iskustvo i servisiranje klijenata, Interna efikasnost, Inovacije proizvoda, Poslovanje sa malim i srednjim preduzećima i Inovativna rješenja koja nisu u okviru neke od navedenih kategorija, ali su povezana sa bankarskim sektorom.

 

Aktivnosti startup-ova koji su odabrani dobro se uklapaju u jednu od gore navedenih tema:

 • Napredne podatke & analitičke alate pruža Neticle, kompanija koja nudi internet medijsko praćenje i platformu za analizu ponašanja potrošača, i MostlyAI, koja generiše sintetičke izvještaje iz stvarnih informacija ali bez ličnih podataka klijenata što je pogodno za testiranje.  
 • Tri kompanije su fokusirane na bolje korisničko iskustvo klijenata i usluge. EdgeTier je razvio inteligentnog asistenta koji daje operaterima Call centra predloge kako da odgovore na chat pitanja klijenata. Linistry’s sistem za upravljanje redovima u filijalama omogućava posjetiocima ekspoziture da se daljinski uključe u red čekanja a zatim da putem svog mobilnog telefona prate kada će doći na red. The Waay nudi bankarstvo sa relevantnim, kvalitetnim sadržajem i ponudama prilagođenim načinu života svakog klijenta. 
 • Kombinujući najnoviju cloud tehnologiju u cilju povećanja interne efikasnosti, Banzai Cloud olakšava brz razvoj, implementaciju i nadogradivost cloud aplikacija. Dodatno, LutherOne i EDUardo optimizuju procese upravljanja ljudskim resursima, od kojih prvi pruža sveobuhvatnu platformu za dobijanje kontinuiranih povratnih informacija i mjerenje radnog učinka u stvarnom vremenu, a drugi razvija simulaciju igre koja pomaže zaposlenima da uče kroz rješavanje gotovo stvarnih životnih situacija.
 • Tri kompanije su fokusirane na inovacije proizvoda: FINQware, koji razvija API agregator platformu za Srednju i Istočnu Evropu, Sanostro, koja investicionim analitičarima pruža pristup investicionim signalima prikupljenim iz širokog spektra hedge fondova, kao i Realmonitor, koji osigurava kupovine nekretnina po najboljoj cijeni putem aplikacije za praćenje cijena nekretnina. 
 • Trustchain podržava poslovanje sa malim i srednjim preduzećima, upravljajući internet platformom za B2B partnere u cilju identifikacije novih poslovnih saradnika i upravljanja dokumentacijom na internetu, kao i  Scolvo, koji pojednostavljuje sastanke ličnih bankara za privredu uz pomoć aplikacije koja podržava procjenu profila klijenata.  

“Podizanjem Programa na nivo cijele OTP Grupe, uvećale su se mogućnosti za kompanije koje učestvuju: rješenje testirano na određenom tržištu može da se primijeni i na druge zainteresovane članice grupe, a mentori iz banaka mogu pružiti kompaniji korisne informacije specifične za određenu zemlju. Saradnja se i dalje nastavlja sa većinom kompanija koje su učestvovale u prethodnom programu koji se završio prošlog maja. Naš cilj je da ove godine održimo ili čak proširimo saradnju sa tim kompanijama. Verujemo da će i ova saradnja na nivou grupacije, kao i uvedeni šestomjesečni period rada pomoći u postizanju ovog cilja,” rekao je András Fischer, direktor Sektora za inovacije u poslovanju sa stanovništvom u OTP banci."

 

Trinaest startup-ova koji su se priključili Programu je iz 7 zemalja (Austrija, Republika Češka, Mađarska, Irska, Rumunija, Rusija, Švajcarska). Tokom tri mjeseca pilot perioda, predstavnici ovih kompanija će se na tri radne sedmice sastati na terenu sa mentorima iz sponzorskih poslovnih jedinica u Budimpešti ili u sjedištu banke koja sprovodi pilot program. Obuke, radionice i individualne sesije sa mentorima u skladu sa nivoom razvijenosti startup-a dodatno će pomoći u smislu poslovnog razvoja. Uvodna aktivnost završava se 20. maja na Demo događaju, gdje će startup-ovi obavijestiti rukovodstvo OTP Grupe i partnerske korporacije koje podržavaju Program, o onome što su naučili kao i dostignućima pilot projekata.    

Za više informacija o Programu, posjetite www.otpstartup.com

Video sa Kampa za selekciju: 

 

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

 • val. jed. Srednji promjena
 • CHF 1 1.0748
 • GBP 1 0.9174
 • USD 1 1.174
 • naziv 6m. 3m.
 • EURIBOR -0.47 -0.51