Obavještenje o prijavi za moratorijum | Podgorička banka
Subscribe to Syndicate
A+ / A / A-
Naslovnica > Content > Obavještenje o prijavi za moratorijum
Obavještenje o prijavi za moratorijum

Poštovani klijenti,

Ukoliko želite da iskoristite mogućnost moratorijuma na otplatu kredita u trajanju do 90 dana, obavještavamo vas da to možete učiniti na sljedeći način, bez dolaska u ekspoziture banke.

Fizička lica:

Pravna lica:

  • Slanjem zahtjeva na e-mail moratorijum.pl@pgbanka.me sa navođenjem podataka: ime kompanije, PIB, sjedište kompanije, kontakt telefonski broj, ime i prezime ovlašćenog lica, broj ugovora ili vrsta kredita čije plaćanje želite da odložite.
    Potrebno je da zahtjev bude pečatiran i potpisan od strane ovlašćenog lica.

Ekspoziture

Nekretnine

OGLAS - ponuda nekretnina

Kursna lista

  • val. jed. Srednji promjena
  • CHF 1 1.0787
  • GBP 1 0.9072
  • USD 1 1.1752
  • naziv 6m. 3m.
  • EURIBOR -0.48 -0.5